POĎ UČIŤ
INFORMATIKU

Otvárame v školskom roku 2020/2021 nový, atraktívny, informatický odbor pre zanietených budúcich informatikov ale aj pre informatičky, ktoré sa neboja vyrovnať sa chlapcom informatikom (pozri leták).

Koho hľadáme:

Nový študijný odbor 2569 informačné a digitálne technológie si bude vyžadovať, zanieteného, oduševneného, nadšeného informatika/-čku - učiteľa/-ku, ktorý s chuťou nielen vyučuje informatické predmety, ale venuje sa žiakom aj mimo vyučovacej povinnosti.

Učiteľa/-ku, ktorý ochotne pripraví do praxe tak chlapca ako aj dievča, ktorý poukáže na zaujímavú prácu v oblasti informatiky a tiež nasmeruje na štúdium na vysokých školách.

Obrázok učiteľa

Čo požadujeme:

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť VII, bezúhonnosť, chuť pracovať, zdravotná spôsobilosť.

Kontakt:

Súkromná stredná odborná škola
Saleziánska 18, 010 01 Žilina
https://ssosza.edupage.org
info@ssosza.sk
0911 566 901 - riaditeľka
0911 556 900 - sekretariát